Όροι και Προϋποθέσεις διαγωνισμού

αναρτήθηκε απόAdamos Michael επί

Όροι και Προϋποθέσεις διαγωνισμού

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την επωνυμία Endless Clothing.

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από στιγμή της ανακοίνωσής του μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2021 στις 12:00μμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.

Εξαιρούνται τα στελέχη, τα μέλη, οι συνέταιροι, οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδερφοί, αδερφές, συνεταίροι ή συνεργάτες των προαναφερθέντων προσώπων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό γίνονται με την πλήρη εφαρμογή των βημάτων του διαγωνισμού, που αναγράφονται στο ποστ του διαγωνισμού, στα κοινωνικά δίκτυα του διοργανωτή . Όσοι δεν ακολουθήσουν όλα τα βήματα δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση.

Η επιλογή των νικητών θα γίνει τυχαία, μετά από κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, στα γραφεία του Διοργανωτή.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στα κοινωνικά δίκτυα του διοργανωτή και οι νικητές είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία με τον διοργανωτή.

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής κερδίσει περισσότερα από 1 voucher, κερδίζει μόνο αυτό με το μεγαλύτερο αξίας ποσό ή δώρο. 

O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες http://endless.clothing/, στο Instagram στον λογαριασμό @endless.clothing_ και στην επίσημη σελίδα στο Facebook, Endless Clothing. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

Το voucher είναι προσωπικό, δεν χαρίζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό ποσό. Η εξαργύρωση του voucher μπορεί να γίνει μόνο από το κατάστημα του Διοργανωτή και όχι διαδικτυακά από το online shop ή τα κοινωνικά δίκτυα.

Το κάθε voucher ισχύει για 2 μήνες. 

Όλα τα κερδισμένα δώρα ή voucher ο νικητής υποχρεούται να τα παραλάβει από τα καταστήματα ή γραφεία του Διοργανωτή, εκτός περιπτώσεων απόστασης, έπειτα από απόφαση του Διοργανωτή. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν στο e-mail  endless.clothing.cy@gmail.com


Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση← Παλαιότερη ανάρτηση


Αφήστε ένα σχόλιο

Language
English
Open drop down